Purpose – Scope – Principles

TUIC AKADEMİ DERGİSİ 

Amaç:

TUIC Akademi Dergisi uluslararası ilişkilerdeki güncel gelişmelere bilimsel ve eleştirel bir perspektiften bakmayı amaçlamaktadır. TUIC Akademi Dergisi, uluslararası ilişkileri disiplinler arası bir çalışma alanı olarak görür ve alt dalları olarak uluslararası politika, göç, uluslararası ekonomi, uluslararası hukuk, insan hakları ve güvenlik meselelerini tematik alanları olarak tespit etmiştir.

TUIC Akademi Dergisi lisansüstü öğrencilerle akademisyenlerin çalışmalarını aynı çatı altında buluşturmayı hedefler. Bu bakımdan dergi aynı zamanda sürekli eğitime yönelik de bir misyon üstlenmektedir. TUIC Akademi Dergisi öğrenme ve gelişmenin akademik hayatın her aşamasında devam etmesi gerektiğini temel alarak literatüre dinamik bir katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Kapsam:

TUIC Akademi Dergisi Uluslararası İlişkiler Derneği tarafından çıkartılan uluslararası hakemli bir dergidir. Dernek derginin ilk ve ikinci sayılarını 2012’de basmış ve dergi günümüzde sanal ortama aktarılmıştır. Dergideki çalışmaların uluslararası gündemi meşgul eden meseleleri tartışması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede özellikle uluslararası politika, ekonomi, hukuk, küresel enerji ve güvenlik politikaları alanındaki çalışmalar ile uluslararası ilişkiler disiplinine ilişkin teorik tartışmalar derginin öncelikli inceleme konularını oluşturmaktadır.

TUIC Akademi Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı yayınlar. Her sayıda güncel tartışmaların farklı boyutlarına yer vermek amaçlanmaktadır. Dergi, coğrafi sınırlar ve ayrımları arka plana alarak evrensel bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede TUIC Akademi Dergisi ulusal ve çok uluslu kurumlar, örgütler, vakıflar ile işbirliği yapmak, akademisyenlerin alandaki bilgilerini sivil toplum kuruluşlarının ve bürokratların katkıları ile pekiştirmeyi ilke edinmiştir.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası:

TUIC Akademi Dergisi en yüksek etik ve akademik standartları hedefleyen hakemli bir dergidir. Yayın Politikası çerçevesinde dergi başvuran her çalışmanın objektif kriterlerle değerlendirilmesini garanti eder. Editör kurulunun değerlendirmesinden sonra tüm çalışmalar en azından iki kör hakemli değerlendirme sürecine sunulur.

Dergi Editör Kurulu, basım aşamasına kadar sunulan tüm çalışmaların gizliliğini temin eder. Çalışmalar hakkında yazarları dışında üçüncü kişilerle bilgi paylaşılmaz ve Dergi çalışmaları başka amaçlarla kullanmaz.

Aynı anda birden fazla dergiye başvurulan çalışmalar ile telif hakları ve intihal gibi hukuki ve akademik kriterleri ihlal eden çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. Bahse konu durum makale değerlendirme sürecinin hangi aşamasında tespit edilirse edilsin değerlendirme işlemi hemen durdurulup çalışma yazara iade edilir.

Dergi hakemleri, çıkar çatışması içinde bulundukları makaleleri değerlendirmeden geri göndermelidir. Hakemler eleştirilerinde objektif olmalı, değerlendirmede sadece çalışma esas alınmalı ve yazara herhangi bir kişisel yorum yapmaktan kaçınılmalıdır.

Yazarların dergiye özgün eserlerle başvurmaları beklenmektedir. Yazarlar çalışmalarında kullandıkları kaynaklara akademik kriterlere uygun olarak referans vermelidir. Başvurulan çalışmalarda % 15’ten fazla benzerlik tespit edilmesi durumunda çalışma yazarlarına iade edilir.

Reddedilmiş çalışmalar, hakem değerlendirmeleri doğrultusunda revize edilerek dergiye yeniden sunulabilir. Hakem değerlendirmelerini dikkate almadığı tespit edilen çalışmalar, yazarlarına iade edilir. Gerekli düzenlemeler yapılmış çalışmalar ise yeni başvuru gibi değerlendirme sürecine aşınır.

TUIC Akademi Dergisi tarafsız yayıncılığı temel ilke olarak benimsemiştir. Dergi aynı yaklaşımı yazarlardan da beklemektedir. Basılan makalelerdeki görüşler derginin ya da Uluslararası İlişkiler Derneği’nin resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergiye çalışma gönderen yazarlar, derginin etik ilkelerini kabul etmiş sayılır. TUIC Akademi Dergisi’nde yayınlanan tüm çalışmaların hakları saklıdır, derginin ismine referans verilmeden kullanılamaz.